Tilskud til efterskole

Her følger en kort beskrivelse af muligheder for at få tilskud til efterskole


Alle unge bør have muligheden for at gå et år på efterskole, men mange familier finder det svært på grund af økonomien. Da den enkelte efterskole har en ugepris på omkring 2100-2400 kr. er der tilknyttet forskellige muligheder for at få tilskud til efterskoleopholdet.

 

Tilskud fra staten til ophold på efterskole

Staten yder altid et tilskud for at dække nogle af udgifterne til et år på efterskole. Dette tilskud er afhængig af forældres indkomst og antallet af hjemmeboende børn/søskende. Tilskuddet kan ikke dække hele prisen for opholdet på en efterskole. Hvis forældrene stadig har svært ved at betale opholdet efter statens tilskud er der følgende muligheder:

 

Skolen kan yde et tilskud til efterskoleopholdet

Den enkelte efterskole har fået tildelt nogle midler fra staten til yderligere tilskud. Dette tilskud kaldes "individuel supplerende elevstøtte", og beløbet administreres af den enkelte efterskole. For at komme i betragtning for at få del i dette tilskud skal man ansøge efterskolen. Ring evt. først til skolen for at høre om betingelser og procedure.
 
 

Kommunens mulighed for at give et tilskud til efterskole

Normalt ydes der ikke tilskud fra den enkelte kommune. I særlige tilfælde kan det komme på tale at kommunen yder et ekstraordinært tilskud til et ophold på en efterskole. Kontakt hjem-kommunen eller sagsbehandler for at undersøge mulighederne.

 

 

Tilskud fra Egmont Fonden

Egmont Fonden har afsat i alt fem millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler. Familier med indkomster under 240.000 kroner årligt kan søge om 20.000 kroner i tilskud til egenbetalingen. Efterskoleforeningen står for at administrere ordningen.

Læs mere fra Efterskoleforeningen

 

Tilskud til befordring i forbindelse med efterskole

Der kan ydes tilskud til befordring i forbindelse med brobygning. Ellers ydes der ikke tilskud til befordring. Heller ikke til rejse mellem skole og hjem i forbindelse med ferie og weekender.

 

For en nærmere beskrivelse af prisen for et ophold på Frøslevlejrens efterskole:

Efterskolen er for 8. 9. og 10. klasse

Stærk boglig profil med tværfaglighed og Folkeskolens prøver.
De boglige fag

Kunsten at skabe scenens samlede udtryk

Et tæt fællesskab med dans, musik film lyd og lys.
Danselinjen