Skolens formål & værdier

Formål

Skolen skaber et miljø, hvor eleven sammen med kammerater og medarbejdere deltager i et fællesskab og en undervisning, baseret på værdier som frihed, ansvar og hensyn med baggrund i områdets natur, kultur og historie.

Vi ønsker at skabe en hverdag, der giver mulighed for faglig fordybelse, og som motiverer til at tage ansvar for egen læring.

Dette søger vi opnået ved:
 • At tilbyde en faglig solid undervisning på såvel det boglige som det kreative, musiske og kropslige område, så en udvikling mod det hele menneske styrkes.
 • Med udgangspunkt i stedets historie, at give eleverne en forståelse for nødvendigheden af at deltage i samfundsmæssige problemstillinger og debat.
 • At give eleverne viden, oplysning og almen dannelse, samt lære dem, at traditioner og nytænkning kan forenes.
Vores formål er at drive en efterskole på grundlaget af Grundtvigs og Kolds skole-, livs- og menneskesyn inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Det grundtvigske
Vigtige ord for vor forståelse af Grundtvig er:
 • Samtale
 • Samvær
 • Sange - som en naturlig del af hverdagen og ikke kun til højtider
 • Frihed - i tanke og i mening
 • Ansvaret, også over for andre
 • Glæden - for livet
 • Stolthed og åbenhed
 • Respekten for det kristne livssyn
Det koldske
Vigtige ord i vor forståelse af Kold er:
 • Fortælling - som en vigtig del af vor undervisning

 • Samtalen som en vigtig del af mødet mellem mennesker
 • Følsomhed - over for elevens muligheder, evner og interesser
 • Selvværd
 • Tro på
 • Menneskevarme - pålidelighed
 • Evnen til at smile - og græde
 • Humor

Værdigrundlag

På grundlag af formålet vil skolen tilstræbe at skabe et miljø, hvor eleven sammen med kammerater og medarbejdere deltager i et fællesskab og en undervisning, baseret på værdier som frihed, ansvar og hensyn med baggrund i områdets natur, kultur og historie.
 
Vi ønsker at skabe en hverdag, der giver mulighed for faglig fordybelse, og som motiverer til at tage ansvar for egen læring.

Dette søger vi blandt andet opnået ved:
 • At tilbyde en faglig solid undervisning på såvel det boglige som det kreative, musiske og kropslige område, så en udvikling mod det hele menneske styrkes.
 • Med udgangspunkt i stedets historie at give eleverne en forståelse for nødvendigheden af at deltage i samfundsmæssige problemstillinger og debat.
 • At give eleverne viden, oplysning og almen dannelse samt lære dem, at traditioner og nytænkning kan forenes.

Vi ønsker at motivere til selvstændigt at vise initiativ, tage ansvar for sig selv og egne handlinger samt indgå i et forpligtende fællesskab.

Dette søger vi blandt andet opnået ved:
 • At give eleverne forståelse og respekt for det, der har værdig for andre.
 • At skabe forståelse for, at den enkelte må respektere fællesskabet for at hverdagene kan have kvalitet.

Vi ønsker at opbygge et tolerant fællesskab med respekt for menneskers forskellighed.

Dette søger vi blandt andet opnået ved:
 • At lære eleverne at tro på egne evner og muligheder.
 • At give eleverne indsigt i forståelse for demokratiets spilleregler.
 • At skabe trygge rammer, hvor personlig udvikling og selvstændighed fremmes, så evnen til at vælge og fravælge styrkes.