Skole-hjem-samarbejde

Når skolen, eleven og hjemmet samarbejder, har vi et godt grundlag for at skabe det gode efterskoleophold.
Det kalder vi skole-hjem-samarbejde.


Til mor og far

Når I og jeres barn kommer til os i 8. 9. eller 10. klasse, bliver I mødt af lærere som har prøvet det mange gange og kender udfordringerne. Det er dog vigtigt at sige, at vi som voksne har en fælles opgave, og derfor vil vi gerne have et godt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde.
 

I er meget velkomne til at kontakte os om stort og småt. Husk at I kun skal holde øje med ét barn, som I kender rigtig godt, mens vi skal holde øje med mange. Hvis I mærker, at vi sammen skal være opmærksomme og gøre noget i forbindelse med jeres barns trivsel eller andet, så skal I bare sige til. Det er vigtigt for os.

Vores erfaring fortæller os, at det særligt er i starten af skoleåret, hvor der kan være elever med hjemve. Hvert år har vi ganske få elever med hjemve, og der kan dit barn være iblandt. Her skal vi samarbejde - skole og forældre - om at være særligt opmærksomme, og forventningsafstemme hvad der er bedst at gøre.
 

Ud over at I altid er velkomne på skolen, har vi en række arrangementer, som vi gerne vil invitere jer til. Det er forældreweekend med hygge, 2 skole-hjem-samtaler, musicalforestillinger, turnéforestillinger, Efterskolernes Dag og Aften, FLE-Café og flere andre mindre arrangementer. Derudover er jeres barn tilknyttet en kontaktlærer som har den primære kontakt til hjemmet. Den lærer kommer til at kende jeres barn godt. At ”låne” jeres barn i et år tager vi alvorligt og derfor er skole-hjem-samarbejdet så vigtigt.
 
Desuden vil vi gerne holde jer orienteret om, hvad der sker på skolen. Vores kommunikation foregår via et lukket intranet, hvor I har mulighed for at henvende jer til kontaktlærer, kontoret eller forstanderen. Ligeledes vil I løbende blive informeret om arrangementer og deadlines via dette intra som sender besked til jeres private mailboks. 
 

Kom gerne på besøg og få afklaret om Frøslevlejrens Efterskole er noget for jer og jeres barn.


Venligst
hele personalet på
Frøslevlejrens Efterskole
 

At starte på efterskole
At starte på efterskole

Linjefag i teater, musik, sang, film, lyd og lys

giver samarbejde om vores

Scenekunst

Efterskolen er for 8. 9. og 10. klasse

Stærk boglig profil med tværfaglighed og Folkeskolens prøver.
De boglige fag

Efterskolens studievejledning

Stærk boglig profil med

Studievejledning