Om skolen

Frøslevlejrens Efterskole ligger i naturskønne, historiske omgivelser tæt på den dansk-tyske grænse. Den geografiske og historiske placering smitter af på vores værdier, der også tager afsæt i de Grundtvig-koldske traditioner.

Fællesskab er vores væsentligste værdi. Vi vil meget gerne gøre eleven klogere, bedre og stærkere, men vi er ikke nogen eliteskole; vi sætter fællesskabets værdi højere.

Et fællesskab, der inkluderer eleven selv, kammeraterne og medarbejderne. Et fællesskab, som er baseret på frihed under ansvar, empati og gensidige hensyn.

Fagligt solid undervisning

Vi skaber en hverdag, hvor eleven har optimale muligheder for både faglig og kreativ udvikling. Det sker gennem at sikre de rette rammer og samtidig motivere eleven til at tage personligt ansvar for egen læring.

Vi tilbyder en undervisning af høj faglig kvalitet, uanset om det gælder boglige, kreative, idrætslige eller musiske fag.
Vi tager udgangspunkt i stedets historie, når vi giver eleverne forståelse for nødvendigheden af at bidrage til samfundet, forstå samfundsmæssige problemstillinger og deltage i folkestyre og demokrati.
Vi giver eleverne viden, oplysning og almen dannelse, og vi lærer dem, at traditioner og nytænkning sagtens kan gå hånd i hånd.

Grundtvig og Kold

Frøslevlejrens Efterskole drives inden for rammerne af de eksisterende regler for frie kostskoler – med det Grundtvig-koldske skole-, livs- og menneskesyn.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig var teologen og salmedigteren, der fik idéerne til en ny undervisningsform og et nyt værdifællesskab, og det var, lidt forenklet forklaret, læreren Kresten Kold, der førte det ud i livet med de første friskoler i midten af 1800-tallet.

Når vi skriver, at det Grundtvig-koldske skole-, livs- og menneskesyn er bærende på Frøslevlejrens Efterskole, betyder det overordnet set, at:

  • Skolens centrale fag er historie, dansk og kristendom. De andre fag er også vigtige, men de tre hovedfag får lidt mere plads end de øvrige. Det ses ikke i timetallet, men elementer fra de tre fag vil dukke op i mange andre sammenhænge. Vi tror på, at den faglige ballast fra de tre fag er central i en almen dannelse.
  • Fortælling er en bærende formidlingsform i undervisningen. Det vil eleven blandt andet opleve ved den daglige morgensamling og i fortælletimerne.
  • Fællessang er hverdag på skolen. Vi synger hver morgen og når lejligheden byder sig.
  • Det forpligtende fællesskab vægtes højt – både i ord og handling.
  • Lærerne er både involveret i elevernes undervisning og fritid.
  • Vi lærer eleverne om samtalens og samværets værdi. Hvordan man ved at møde andre og lytte til dem kan blive klogere på den verden, vi lever i.