Her er din efterskolepris forklaret

Den endelige pris for et ophold på efterskole er vigtig for mange familier.

Vi vil gerne medvirke til, at alle familier bør have økonomisk mulighed for at få et barn på efterskole. Derfor mener vi, at vores tilbud om et efterskoleophold er fuld af kvalificeret undervisning og oplevelser for livet til en overkommelig pris - All Inclusive.

Efterskolen er for 8. 9. og 10. klasse

Stærk boglig profil med tværfaglighed og Folkeskolens prøver.
De boglige fag

Kunsten at skabe scenens samlede udtryk

Et tæt fællesskab med dans, musik film lyd og lys.
Danselinjen

Kursus-pris = elevstøtte + egenbetaling

De 3 vigtigste begreber. Kursusprisen er den pris skolen skal have. Denne pris udgør summen af elevstøtte (støtte fra staten) og egenbetaling (forældrebetaling).
 
Kursusprisen
i 2019-2020 for Frøslevlejrens Efterskole er kr. 2.400,- pr. uge i 42 kursusuger. Kursusprisen betales i 10 rater.
 
Elevstøtten beregnes ud fra husstandsindkomsten i kalenderåret to år før kursusstart samt et fradrag for antal hjemmeboende søskende under 18 år. Skolen sørger for at søge om elevstøtten.
 
Egenbetaling findes som forskellen mellem kursuspris og elevstøtten.
 
Udregn egenbetaling
På Frøslevlejrens Efterskole dækker den beregnede kursuspris hele opholdet med kost & logi, hele undervisningsdelen uanset linjefag og valgfag, skirejse, Berlintur, turneer, kostumer til forestillinger mv. Med andre ord: All Inclusive.
 
Der kan være undtagelser. F.eks hvis man vælger at tage imod tilbuddet om soloundervisning i musik eller har særlige ønsker til større materialeforbrug i forbindelse med valgfag.
 
 

Hvilken pris gælder på Frøslevlejrens Efterskole i forhold til andre efterskoler? 

Kursusprisen er den vigtigste faktor for at sammenligne priser på efterskoler. Der er dog også en række andre faktorer, man skal være opmærksom på.
 
Depositum
Nogle efterskoler kræver et depositum som kun betales tilbage, hvis eleven gennemfører skoleåret. Det gør vi ikke.
 
Afbrydelse af ophold
Såfremt eleven udebliver ved kursusstart, eller afbryder opholdet på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året, bortfalder elevpladsen, og der skal betales et afbrydelsesgebyr på kr. 2.000,00 samt skolens fulde kursuspris i 2 uger – kr. 4.800,00 i alt kr. 6.800,00. Udmeldelse kan kun ske skriftligt.
 
Indmeldelsesgebyr
I forbindelse med indmeldelse på skolen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,00. Beløbet betales ikke tilbage. Ved optagelse på venteliste skal indmeldelsesgebyr ikke indbetales.
 
Nøgledepositum
Ved skoleårets start udleveres nøgler til værelse og skab til personlige ting. Hvis en nøgle bliver væk skal der betales for en ny.
 

Nedsættelse af jeres efterskole-pris

Individuel supplerende støtte
 
Foruden statsstøtten kan der søges om supplerende støtte fra efterskolen. I skal sende en ansøgning til skolen og forklare baggrunden for ansøgningen, og hvor meget det drejer sig om. Alle ansøgninger vil blive vurderet individuelt, og man kan ikke på forhånd forvente, at ansøgningen bliver godkendt, da skolen har fået tildelt begrænsede midler fra staten til supplerende støtte for at kunne nedsætte efterskoleprisen. I er også velkommen til at ringe først for at høre om mulighederne.