Et job på vores efterskole?

Servicemedarbejder/Pedel

Frøslevlejrens Efterskole søger en servicemedarbejder/pedel på fuld tid med tiltrædelse 1. april 2019 eller snarest muligt.

Frøslevlejrens Efterskole har ca. 100 elever. Skolen har til huse i lejede bygninger i Frøslevlejren i Padborg. Det betyder, at vedligeholdelsesarbejdet kun hidrører de indvendige arealer af bygningerne og derfor ikke omfatter bygningernes klimaskærme og udearealer.

Pedellen har en vigtig nøglefunktion i forhold til skolens øvrige virke. Pedellen skal sørge for, at skolen fremstår pæn og rydelig og have en god omgangstone til elever og ansatte. Pedellen vil få en nøglerolle i skolens bestræbelser på at få nedbragt sine udgifter til energi.
Skolens ledelse forventer, at pedelen er initiativrig og proaktiv. 

Frøslevlejrens Efterskole har 22 medarbejdere. Vi ønsker et godt arbejdsmiljø, der er præget af imødekommenhed og en uformel omgangstone. På en skole med aktivitet døgnet rundt kommer man tæt på hinanden på alle planer, hvilket man som ansøger skal betragte, som en fordel og have lyst til.

Du vil få mulighed for selv at præge din hverdag, men vil også have et tæt samarbejde med skolens viceforstander.

Jobprofil

Arbejdstiden vil normalt ligge i tidsrummet kl. 7.30-15.00. Derudover vil du også have opgaver ved skolens mange arrangementer, der kan ligge både aften og weekend.

Dine arbejdsopgaver vil være meget varierede og omhandle:

 • Vedligeholdelse af skolens lokaler.
 • Øvrige opgaver i forbindelse med at de fysiske rammer omkring skolen fungerer – herunder opstilling til arrangementer m.m.
 • Renoveringsopgaver af forskellige størrelse.
 • Andre forefaldende praktiske opgaver.
 • Energistyring.
 • Udarbejde vedligeholdelsesplaner og årshjul.
 • Budgetansvar.

 

 

Personprofil

Vi forventer, at du:

 • Har kompetencer inden for flere håndværksområder.
 • Kan arbejde selvstændigt men også god til at samarbejde.
 • Har overblik og evne til selv at få øje på opgaverne og løse dem.
 • Kan forstå styring af varme-, el- og vandforbrug.
 • Kan føre tilsyn med håndværkere og andre leverandører.
 • Kan styre budget/ økonomi inden for bygninger og service.
 • Har IT-kompetencer på brugerniveau med mulighed for at tilegne sig kompetencer i de IT systemer skolen anvender.
 • Er i stand til at strukturere arbejdet men samtidig kunne håndtere afbrydelser.
 • Har et stabilt fremmøde og en positiv omgang med elever og personale.
 • Er ansvarsbevidst og selvstændig.
 • Har ordenssans
 • Har kørekort.

Løn og ansættelsesvilkår:

Individuel forhandling

Børneattest: Ansættelse forudsætter, at ansøger kan fremvise en pletfri børneattest. En sådan vil blive indhentet inden jobstart.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 21/2 kl. 12.00. Ansøgning skal sendes til post@fle-skole.dk

Ansættelsessamtaler: onsdag d. 27/2

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte viceforstander Mikkel Blønd Vestergaard eller forstander Annemette Hess på 7467 6644..

 

Vi opfordre alle, uanset etnicitet, køn, religion eller personer med særlige vilkår, at søge stillingen.