Musical

Hele november måned har vi det store fællesprojekt
Musical

Skolens udlandsture og Turnéer

Efterskolen på rejse

Efterskole i 10. klasse?

Bliv klar til en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse?
- så er FleX10 med studievejledning og projektorienteret undervisning din efterskole i 10. klasse!

Hvorfor vælge Frøslevlejrens Efterskole 10. klasse?

Fordi vi har knækket koden til, hvordan du bedst bliver klar til din ungdomsuddannelse efter 10. klasse! Så nemt kan det siges. Det er ikke bare noget vi finder på. Det påstås af University College Syddanmarks Videncenter for almen pædagogik og formidling.
Se artiklen Frøslevlejrens Efterskole får ros af videncenter

tl_files/fle-skole/billeder/flex10/logo UC-syd.png

Hvordan skal jeg vælge min efterskole i 10. klasse?

Der er selvfølgelig meget at kigge efter, når du skal vælge din efterskole, og der er også flere muligheder. Mange efterskoler har en særlig profil. På Frøslevlejrens Efterskole drejer det sig primært om scenekunsten gennem linjefagene teater, musik, dans, film, lyd og lys. Har du interesse i et af disse fag, og vil du gerne afklares og forberedes til netop din fremtidige ungdomsuddannelse? Så er svaret Frøslevlejrens Efterskole i 10. klasse, som vi kalder FleX10.
Signe fortæller om sin udvikling gennem 10. klasse
Signe om FleX10
Cecilie fortsætter på gymnasium efter 10. klasse
Cecilie om FleX10
René fortæller om sit år på efterskole
Rene om FleX10

10. klasse på efterskole er din start på en ungdomsuddannelse

Undervisningen er overordnet inddelt i 2 perioder:
  • Før nytår koncentrerer du dig om at få afklaret, hvilken ungdomsuddannelse der passer dig. Det kalder vi studieafklaring.
  • Efter nytår arbejder du med forberedelsen på netop den ungdomsuddannelse du ønsker. Det kalder vi studieforberedelse.
Gennem hele året vil du være en del af en projektorienteret undervisning med vægt på tværfaglighed. Det er den mest fleksible model med mulighed for at differentiere undervisningen, så netop dit ønske om ungdomsuddannelse tilgodeses.  
Samtidigt med dine projektforløb - og gennem hele skoleåret - får du også enkeltfaglig undervisning, da vi mener, at du skal være god til de enkelte fag for at få mest ud af den tværfaglige undervisning. De enkelte fag er dansk, matematik, engelsk, tilvalg i fysik/kemi og tysk samt en række af faglige valgfag som er relevante for din kommende ungdomsuddannelse. Gennem hele året er din studievejledning integreret som en del af din undervisning.
FleX10 på Frøslevlejrens Efterskole er relevant for dig uanset om dine overvejelser omkring valg af ungdomsuddannelse går i retning af en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX, EUX el. HF) eller de går i retning af en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD, SOSU, HG mfl.)

Prøver i 10. klasse på Frøslevlejrens Efterskole

I løbet af året bruger vi relevante evalueringsformer. Evaluering som er relevant for dig og din kommende ungdomsuddannelse. Efter hvert projekt afleverer du en skriftlig opgave og evt. et produkt og mundtlig fremlæggelse. Som en evaluering får du dernæst en mundtlig og skriftlig udtalelse samt faglige karakterer.
Som afslutning på skoleåret har du et afgangsprojekt, som evalueres af en ekstern censor fra en uddannelse som er relevant for din kommende ungdomsuddannelse.
Dette giver en del skriftlig dokumentation. Det samles i en portefølje, som du får med fra skolen som dine afgangspapirer.
Salina fortæller om 10. klasse på Frøslevlejrens Efterskole
Salina om FleX10

Billeder fra FleX10

Kan jeg få en 10.-klasse-prøve (FP10) ?

Der stilles større og større krav til dine karakterer. For at komme ind på en erhvervsuddannelse skal du have mindst 02. Hvis du vil på gymnasiet, skal du måske snart have 02 eller måske endda 4.

Hvis dine karakterer fra 9. klasse ikke er gode nok til dit ønske om ungdomsuddannelse, så har du mulighed for at tage en FP10 prøve på Frøslevlejrens Efterskole.

 
For at blive endelig afklaret om Frøslevlejrens Efterskole er noget for dig, vil vi gerne invitere dig og dine forældre til et besøg

Flere oplysninger om 10. klasse på Frøslevlejrens Efterskole

Hvis du gerne vil vide mere, kan du herunder se skolens indholdsplan for FleX10.
Du kan også læse vores eksterne evaluering af FleX10. Evalueringen er udarbejdet i samarbejde med UCsyd.